Dünya Saati

Blog & Haberler

KÖMÜRSÜZ BİR GELECEĞE DOĞRU

WWF, bugün Bonn’da kurulan Kömür Sonrası Enerji Küresel İttifakı’nı (Global Alliance to Power Past Coal) kömürsüz bir geleceğe atılan önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Dört yıllık bir duraklamanın ardından, karbon emisyonlarının kömür tüketimi sebebiyle yeniden artmaya başladığı bu dönemde 20 ülke ve bölgenin birlik olması, dünyanın kömür bağımlılığını azaltmak için ihtiyaç duyduğu ortak iradeye iyi bir örnek oluşturuyor.

WWF’in Küresel İklim ve Enerji Programı Lideri Manuel Pulgar Vidal konuyla ilgili “Bilim açıkça ortaya koyuyor: Dünyanın 1,5 derece ısındığı senaryoda kömüre yer yok. Toplumlar ve ekonomi; bizim ve gezegenimiz için faydalı temiz enerji kaynaklarından güç almalı. Bu ülkelerin attığı adımları mutlulukla karşılıyoruz. İttifak sayesinde ortak bir gelecek vizyonu hayata geçirilebilir fakat henüz yolun başındayız."dedi.

Düşük karbonlu ve iklim değişikliğine dirençli bir ekonomiye geçiş, kömürden uzaklaşmayı destekleyen ve toplumsal etkiyi azaltmayı hedefleyen iklim finansmanı ve temiz enerji planlamaları gibi örnek uygulamalarla elele yürümek zorunda. Araştırmalar gösteriyor ki; dünyada her yıl kömürün yakılmasından kaynaklanan kirlilik sebebiyle 800 bin kişi ölüyor. Kömürü terk etmek çevresel ve ekonomik getirilerinin yanı sıra, insan sağlığını tehdit eden koşulları da ortadan kaldıracak.

Pulgar Vidal sözlerine şu şekilde devam etti: “Kömürden uzaklaşmak daha güçlü bir iklim hareketi oluşturmanın yanında, halk sağlığını iyileştirmek ve toplumlarımızın sosyal refah seviyesini yükseltmek için çok önemli. Enerji pazarı, bizi her gün yenilenebilir kaynakların hakim olduğu bir dünyaya biraz daha yaklaştırıyor. Yine de, dönüşümün adil olması için hepimizi hızlandıracak bir kıvılcıma ihtiyaç var. Görünen köy kılavuz istemez; herkes için sürdürülebilir bir gelecek yaratmak ancak kömürü terk etmek ile mümkün.”

WWF-Türkiye Genel Müdürü Aslı Pasinli ise, “İklim değişikliğiyle mücadele hedeflerinin başarıya ulaşması için enerji altyapısında bir dönüşüm gerekiyor. Ülke olarak sahip olduğumuz yenilenebilir enerji kaynakları ve enerji verimliliği potansiyeli, Türkiye'nin de bu dönüşümün parçası olması için büyük bir fırsat sunuyor. Küresel ölçekte enerji sektöründeki dönüşüm sonucunda kömürden her geçen gün uzaklaşılıyor. Enerji politikamızı bu fırsat ve dönüşüm çerçevesinde yeniden tasarlamamız gerek."dedi.

Kömür Sonrası Enerji Küresel İttifakı, temiz büyümeyi hızlandırma ve iklim değişikliğinin etkilerinden korunma hedefiyle kömürden hızla uzaklaşmak için hükümetleri, iş dünyasını ve ilgili diğer kurumları bir araya getiriyor.