< GERİ DÖN

Doğayla Uyumlu Bir Gelecek İçin Biyosfer Rezervleri

UNESCO’ya bağlı İnsan ve Biyosfer (MAB) Programının 50. Yılı olan 2021’de gerçekleştirilen UNESCO Genel Konferansı’nın 41. Oturumunda, 3 Kasım Uluslararası Biyosfer Rezervleri Günü olarak kabul edildi.
Gıda ve iklim sorunu, salgınlar, afetler, biyoçeşitlilik kaybı gibi çok yönlü krizlerle başetmeye çalışan günümüz dünyasında katılımcı diyalog ve koruma ile kullanım arasında kurmaya çalıştığı dengeli ilişki ile sürdürülebilir kalkınmayı teşvik eden modellerin yerinde hayata geçirilmesini sağlayan Biyosfer Rezervleri (BR), çekirdek, tampon ve geçiş zonları ile aşağıdaki ana üç işlevi yerine getirerek 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine katkı sağlamayı amaçlıyor:

Doğa koruma işlevi ile çekirdek zon (3) doğal alanlar, ekosistemler, türler ve genetik çeşitliliğin korunması için biyosfer rezervinin sıkı bir şekilde korunması gereken bölgesini oluşturuyor.

Lojistik işleve sahip tampon alanlar (2) ise bilimsel araştırma, izleme ve eğitim gibi ekolojik amaçlarla uyumlu faaliyetlere açık.

Geçiş zonu (1) ise, sosyo-kültürel ve ekolojik açıdan sürdürülebilir ekonomik faaliyetlerin mümkün olduğu alanlar.
İlk ilan edildiği 1976’dan bu yana, bugün dünyanın 134 ülkesinde (23’ü sınıraşan) 748 biyosfer rezervinin kapladığı toplam alan, Türkiye’nin yaklaşık 10 katı büyüklüğünde (7.442.000 km2). Gezegenimizdeki tüm ana ekosistemleri kapsayan Biyosfer Rezervlerinin çevresinde toplam 275 milyon insan yaşıyor.

Yakın coğrafyamızdaki bazı ülkelerdeki BR sayısı: İtalya (13), Polonya (10), Ukrayna (7), Yunanistan (2) İran (13), Kazakistan (15), Cezayir (8). 2021 ve 2022 yıllarında arka arkaya ilan ettirdiği iki BR ile S. Arabistan bu listeye dahil olan 134. ülke oldu.

Halen ülkemizin ilk ve tek Biyosfer Rezervi konumunda olan (2005) Artvin ili sınırları içindeki Camili bölgesi çok değerli bir biyolojik çeşitliliğe ve dinamik bir sosyal yaşama ve renkli bir kültürel mirasa evsahipliği yapıyor.
Bunun yanısıra, eşsiz doğal ve kültürel değerleriyle ülkemiz daha çok sayıda biyosfer rezervine ev sahipliği yapabilecek potansiyele sahip.

#KorumazsakKaybederiz